Podręcznik

Publikacja Pałka teleskopowa - walka obronna jest adresowana przede wszystkim do funkcjonariuszy służb mundurowych, instruktorów taktyki i technik interwencji oraz instruktorów różnych sztuk i stylów walki wręcz lub samoobrony. Zebrany materiał powstał w drodze pragmatycznej analizy i eliminowania tego co nieistotne
z punktu widzenia użytkownika pałki teleskopowej. Czytelnik szukający efektownych technik i "magicznych sztuczek" może poczuć się zawiedziony. Za motto książki posłużyły słowa japońskiego mistrza karate Siła bez sprawiedliwości to przemoc, sprawiedliwość bez siły to nieudolność. Opracowanie to powinno posłużyć wszystkim stojącym na straży sprawiedliwości i bezpieczeństwa, aby mogli stać się silniejszymi.

Podziękowania

Publikacja ta, w obecnym kształcie, powstała dzięki pomocy kliku wybitnych fachowców.
Dziękuję Andrzejowi Wiśniewskiemu - instruktorowi taktyki i technik interwencji, mistrzowi jiu-jitsu za merytoryczną pomoc przy realizacji zdjęć do książki. Dziękuję dr. n. med. Marcinowi Fudalejowi - specjaliście medycyny sądowej, adiunktowi w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za konsultacje i pomoc w zdefiniowaniu miejsc szczególnie wrażliwych.
Dziękuję Michałowi Drożdżowi - ratownikowi i wykładowcy ratownictwa medycznego za konsultacje i pomoc
w opracowaniu rozdziału o pierwszej pomocy po użyciu pałki teleskopowej.
Dziękuję prof. Łukaszowi Turskiemu z Polskiej Akademii Nauk za konsultacje i ciekawą lekcję z zakresu fizyki.
Dziękuję Krystianowi Przybyszowi za pomoc w opracowaniu biomechaniki uderzenia pałka teleskopową.
Dzięki Waszej wiedzy opracowanie to stało się kompletne.
Tomasz Maczuga

Spis treści:

 1. Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi
 2. Miejsca szczególnie wrażliwe
 3. Pierwsza pomoc po użyciu pałki
 4. Fizyka i biomechanika uderzenia pałką
 5. Metodyka nauczania i uczenia się technik walki z użyciem pałki teleskopowej
 6. Techniki walki z użyciem pałki teleskopowej
 7. Walka z użyciem pałki teleskopowej - zaawansowane metody treningu
 1. Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi

  W rozdziale tym dokonano krótkiej analizy przepisów prawa starając się znaleźć odpowiedź na pytanie czy pałka teleskopowa jest bronią w rozumieniu Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku. Ponadto zwrócono szczególną uwagę na odpieranie ataków w granicach obrony koniecznej w myśl art. 25 kodeksu karnego. Dodatkowo dokonano przeglądu podstaw prawnych stosowania pałek służbowych przez poszczególne służby mundurowe w Polsce.
 2. Miejsca szczególnie wrażliwe

  W rozdziale tym dokonano próby odpowiedzi na pytanie jaki może być skutek użycia pałki teleskopowej. Co to są miejsce nieumięśnione, szczególnie wrażliwe i gdzie znajdują się na ludzkim ciele okolice wstrząsorodne. Wiadomości oparto na aktualnej wiedzy z zakresu medycyny sądowej i zobrazowano rycinami.
 3. Pierwsza pomoc po użyciu pałki

  Każdy obywatel oprócz obowiązku moralnego ma również obowiązek prawny udzielić pierwszej pomocy osobie, która znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Działając w warunkach zagrożenia życia bądź zdrowia i stosując przy tym pałkę teleskopową należy się liczyć z możliwością spowodowania obrażeń u napastnika. Jednak nawet taka sytuacja nie zwalnia z obowiązku niesienia pomocy osobie poszkodowanej.
 4. Fizyka i biomechanika uderzenia pałką

  W rozdziale tym wskazano jakie zasady fizyki mają zastosowanie w celu wygenerowania jak najmocniejszego uderzenia pałką teleskopową. Opisano jaką częścią pałki należy zadać uderzenie, a także co ma wpływ na jego siłę. Przedstawiono biomechanikę optymalnego uderzenia pałką teleskopową.
 5. Metodyka nauczania i uczenia się technik walki z użyciem pałki teleskopowej

  Rozdział adresowany głównie do instruktorów, ale także do osób, które w sposób metodyczny chcą zaplanować własną naukę. Przedstawiono jakimi metodami należy nauczać technik walki pałką teleskopową oraz jak należy doskonalić umiejętności z tego zakresu.
 6. Techniki walki z użyciem pałki teleskopowej

  Na licznych fotografiach zaprezentowano podstawowe techniki walki obronnej z użyciem pałki teleskopowej. Wskazano przykładowe kombinacje łączące techniki walki wręcz z technikami walki pałką teleskopową. W doborze rozwiązań technicznych kierowano się zasadą eliminowania technik zbyt złożonych i trudnych do wykorzystania w sytuacji zagrożenia.
 7. Walka z użyciem pałki teleskopowej - zaawansowane metody treningu

  Na fotografiach przedstawiono sposoby doskonalenia technik walki pałką teleskopową wykorzystując między innymi profesjonalne kombinezony ochronne.